Управління Державної Казначейської служби України у м. Ірпені Київської області 02.09.2019 оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця

Опубліковано 04 вересня 2019 року, 17:08

Управління Державної Казначейської служби України у м. Ірпені Київської області 02.09.2019 оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця:

 -  головний спеціаліст відділу надходжень та видатків Управління  Державної казначейської служби України у м. Ірпені Київської області

Документи щодо участі у конкурсі приймаються до 17 вересня 2019 року за адресою: 08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 5,   тел: (04597) 60 042, (04597) 61 042.


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Управління  Державної казначейської служби України у м. Ірпені Київської області
від 30 серпня 2019 року  № 21-ос

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу

на посаду головного спеціаліста відділу надходжень та видатків

Управління  Державної казначейської служби України у м. Ірпені Київської області

Загальні умови

Посадові обов’язки  
здійснення розрахунково-касового обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів;
здійснення контролю за спрямуванням бюджетних коштів у процесі проведення перевірки відповідності підтвердних первинних документів розпорядників, одержувачів бюджетних коштів бюджетним асигнуванням та вимогам бюджетного законодавства;
реєстрація бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань  розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;
формування бази даних взятих на облік бюджетних зобов’язань;
здійснення платежів на підставі платіжних доручень розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;
здійснення операцій по безспірному списанню  коштів з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків бюджетних установ і організацій та рахунків інших клієнтів за рішенням, яке прийнято органом державної влади, що відповідно до закону має право на його застосування;
опрацювання мережі установ та організацій та змін до неї, на підставі якої формується база даних для відкриття та ведення рахунків;
інші посадові обов'язки, передбачені посадовою інструкцією.
Умови оплати праці
посадовий оклад – 4900 грн., надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу», надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (пишеться власноручно);
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агенства з питань запобігання корупції).
Кінцевий термін подачі документів 17 вересня 2019 року за адресою: 08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 5.
Місце, час та дата початку проведення конкурсу
 Київська область, м. Ірпінь, вул.Шевченка, 5, УДКСУ у м. Ірпені Київської області, о 10:00 годині 19 вересня 2019 року
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Булаш Жанна Степанівна (04597)60 042,  (04597)61 042
office.irpin@kb.treasury.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта
вища економічна, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи
не потребує

3

Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності


Вимога
Компоненти вимоги
1
Уміння працювати з комп’ютером
вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку
2
Ділові якості
аналітичні здібності
уміння визначати пріоритети
оперативність
уміння працювати в команді
3
Особистісні якості
відповідальність;
дисциплінованість
креативність та ініціативність;
порядність
Професійні знання

Вимога
Компоненти вимоги
1
Знання законодавства
Знання:
Конституції України;
Закону України "Про державну службу" ;
Закону України "Про запобігання корупції".
службу";

2
Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
Бюджетний кодекс України;
Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 "Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету";
Наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2012 № 1407 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету".