Конкурс на зайняття вакантних посад державних службовців в Управлінні Державної Казначейської служби України в Обухівському районі Київської області

Опубліковано 01 липня 2019 року, 10:52

Про оголошення конкурсу 

Управління Державної Казначейської служби України в Обухівському районі Київської області повідомляє, що 27.06.2019 оголошується конкурс на зайняття вакантних посад державних службовців категорія «В» – головного спеціаліста відділу звітності та бухгалтерського обліку (1 вакансія) та головного спеціаліста відділу надходжень та видатків (1 вакансія) Управління Державної казначейської служби України в Обухівському районі Київської області.

Документи щодо участі у конкурсі приймаються до 26 липня 2019 року включно за адресою08700, Київська область, м. Обухів, вул. Малишка, 9,  тел: (04572)501-16, (04572)503-66.

Дата проведення конкурсу 31 липня 2019 року о 11:00 годині за адресою: 08700, Київська область, м. Обухів, вул. Малишка, 9.


                                                                                              Додаток 2                                                                                             

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ управління Державної казначейської служби України в Обухівському районі Київської області

від «27» червня 2019 року №24-ос

 

УМОВИ 
проведення конкурсу 

на зайняття вакантної посади державної служби (категорія В) - 

головного спеціаліста відділу надходжень та видатків Управління Державної казначейської служби України в Обухівському районі Київської області

Загальні умови

Посадові обов’язки
1) Здійснювати розрахунково-касове обслуговування розпорядників бюджетних коштів, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів;
2) здійснення первинного та поточного контролю за спрямуванням бюджетних коштів під час перевірки відповідності підтвердних первинних документів розпорядників бюджетних коштів, одержувачів бюджетних коштів бюджетним асигнуванням та вимогам бюджетного законодавства;
3) реєстрація бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань  розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Формування бази даних взятих на облік бюджетних зобов’язань;
4) здійснення операцій по безспірному списанню  коштів з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків бюджетних установ і організацій та рахунків інших клієнтів, що обслуговуються в управлінні Казначейства за рішенням, яке прийнято органом державної влади, що відповідно до закону має право на його застосування;
5) формування бази даних Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів по управлінню Казначейства;
6) здійснення безспірного списання коштів на виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, відкриття/закриття рахунків за надходженнями;
7) внесення до бази даних зведених кошторисів, індивідуальних кошторисів, планів асигнувань загального фонду, планів надання кредитів із загального фонду, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів та змін до них по управлінню Казначейства;
8) відображення у бухгалтерському обліку виконання державного/місцевих бюджетів проведення бюджетними установами операцій у натуральній формі або іноземній валюті;
9) інші посадові обов'язки, передбачені  посадовою інструкцією.
Умови оплати праці
- посадовий оклад відповідно до штатного розпису 4900,00 грн;
- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”)
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
безстрокова.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 до постанови КМУ від 25.03.2016р. № 246 в редакції постанови КМУ від 23.05.2018р. №434), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (подається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному сайті НАЗК).
Документи приймаються до 16:45  26 липня 2019р. (включно) за адресою: вул. Малишка, 9, м. Обухів, Київська область, 08700
Додаткові (необов’язкові) документи
заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування
за адресою: вул. Малишка, 9, м. Обухів, Київська область, 08700;
31 липня 2019 року о 11:00 годині.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Білоноженко Наталія Вікторівна,
(045 72) 5-03-66

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта
вища, ступінь не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2

Досвід роботи
не потребує

3

Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності


Вимога

Компоненти вимоги

1
Уміння працювати з комп’ютером
Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.
Вільне володіння ПК, вміння користуватись оргтехнікою, знання програм Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
2
Ділові якості
навички контролю, аналітичні здібності, здатність концентруватись на деталях, діалогове спілкування (письмове і усне), стресостійкість, вимогливість, оперативність, вміння визначати пріоритети.
3
Особистісні якості
уважність, відповідальність, рішучість, надійність, порядність, чесність, дисциплінованість, тактовність, готовність допомогти, емоційна стабільність, контроль емоцій, комунікабельність, повага до інших, неупередженість, ініціативність.

Професійні знання


Вимога

Компоненти вимоги

1
Знання законодавства
Знання:
Конституції України;
Закону України “Про державну службу”;
Закону України “Про запобігання корупції”.
2
Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про банки і банківську діяльність";
- Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
-Постанова КМУ від 28.02.2002 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (у новій редакції від 13.12.2017);
-Постанова КМУ від 03.08.2011 № 845 "Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників" (у новій редакції від 07.11.2018);
- Наказ МФУ від 28.01.2002 №57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету" (у новій редакції від 13.11.2018);
- Наказ МФУ від 02.03.2012 №309 "Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України" (у новій редакції від 22.12.2017);
- Наказ МФУ від 23.08.2012  №938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" (у новій редакції від 08.02.2018);
- Наказ МФУ від 24.12.2012 №1407 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами" (у новій редакції від 20.09.2018);
- інші нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини в Україні                                                                                              Додаток 1                                                                                             

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ управління Державної казначейської служби України в Обухівському районі Київської області

від «27» червня 2019 року №24-ос

 

УМОВИ 
проведення конкурсу 

на зайняття вакантної посади державної служби (категорія В) - 

головного спеціаліста відділу звітності та бухгалтерського обліку Управління Державної казначейської служби України в Обухівському районі Київської області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки
1) своєчасне складання та подання у встановлений термін інформації та всю оперативну звітність;
2) додержання правових засад регулювання та ведення бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, відповідно до Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів;
3) своєчасне надання консолідованої фінансової звітності;
4) приймання від установ, організацій, що обслуговуються  місячні, квартальні та річні фінансові звіти;
5) контроль за дотриманням порядку складання звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів управління;
6) погодження звітів установ, відповідно до інструкції по взаємодії структурних підрозділів органів  Державної казначейської служби України;
7) складання та подання у встановлений термін зведену місячну, квартальну та річну звітність;
8) участь у проведенні семінарів з головними бухгалтерами установ, підприємств (організацій), участь у виробничих нарадах відділення;
9) Інші посадові обов'язки, передбачені  посадовою інструкцією.
Умови оплати праці
- посадовий оклад відповідно до штатного розпису 4900,00 грн;
- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”)
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
безстрокова.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 до постанови КМУ від 25.03.2016р. № 246 в редакції постанови КМУ від 23.05.2018р. №434), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (подається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному сайті НАЗК).
Документи приймаються до 16:45  26 липня 2019р. (включно) за адресою: вул. Малишка, 9, м. Обухів, Київська область, 08700
Додаткові (необов’язкові) документи
заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування
за адресою: вул. Малишка, 9, м. Обухів, Київська область, 08700;
31 липня 2019 року о 11:00 годині.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Білоноженко Наталія Вікторівна,
(045 72) 5-03-66

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта
вища, ступінь не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2

Досвід роботи
не потребує

3

Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності


Вимога

Компоненти вимоги

1
Уміння працювати з комп’ютером
Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.
Вільне володіння ПК, вміння користуватись оргтехнікою, знання програм Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
2
Ділові якості
навички контролю, аналітичні здібності, здатність концентруватись на деталях, діалогове спілкування (письмове і усне), стресостійкість, вимогливість, оперативність, вміння визначати пріоритети.
3
Особистісні якості
уважність, відповідальність, рішучість, надійність, порядність, чесність, дисциплінованість, тактовність, готовність допомогти, емоційна стабільність, контроль емоцій, комунікабельність, повага до інших, неупередженість, ініціативність.

Професійні знання


Вимога

Компоненти вимоги

1
Знання законодавства
Знання:
Конституції України;
Закону України “Про державну службу”;
Закону України “Про запобігання корупції”.
2
Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
- Бюджетний кодекс України;
-Наказ ДКСУ від 24.01.2012 №44 «Порядок складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» (у новій редакції від 17.08.2018);
- Наказ ДКСУ від 13.02.2012 №52 «Щодо організації роботи органів Державної казначейської служби України з складання звітності  про виконання державного бюджету» (зі змінами);
- Наказ ДКСУ від 06.02.2018 № 36 «Щодо організації роботи органів Державної казначейської служби України зі складання бюджетної звітності  про виконання місцевих бюджетів» (у новій редакції від 26.02.2018);
- Постанова КМУ від 28.02.2000 № 419«Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» (у новій редакції від 11.07.2018);
- Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2017 №307(у новій редакції від 27.11.2018).