Конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців у Переяслав-Хмельницькому управлінні Державної Казначейської служби України Київської області

Опубліковано 31 липня 2019 року, 16:04

 

Про оголошення конкурсу

     Переяслав - Хмельницьке управління Державної казначейської служби України Київської області направляє матеріали для розміщення інформації  про оголошення конкурсу про заміщення вакантних посад державної служби категорії «В» - головного спеціаліста – юрисконсульта, провідного спеціаліста відділу видатків та спеціаліста сектору інформаційних технологій та захисту інформації. Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі 22 серпня 2019 року. Дата , час  і місце проведення: «30 » серпня 2019 року, о 11:00 за адресою: Переяслав - Хмельницьке УДКСУ Київської області, вул. Богдана Хмельницького, 28, м. Переяслав - Хмельницький,

Київська область, 08400.

 

Додатки: наказ Переяслав – Хмельницького управління Державної казначейської служби України Київської області від 30.07.2019 № 16-о; умови проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста – юрисконсульта, провідного спеціаліста відділу видатків та посаду  спеціаліста сектору інформаційних технологій.

 

                                       

                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Переяслав - Хмельницького управління  Державної казначейської

служби України Київської області

від «30» липня 2019 р. № 16-о

 

 

УМОВИ 
проведення конкурсу 

на зайняття посади державної служби (категорія В) 

головного спеціаліста - юрисконсульта

Переяслав – Хмельницького управління  Державної казначейської служби України Київської області 

 


Загальні умови

Посадові обов’язки
1.Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів, а також представлення в установленому законодавством порядку інтереси Переяслав – Хмельницького управління Державної казначейської служби України Київської області в судах та інших органах.
2.Розробка проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління, забезпечення дотримання вимог законодавства під час підготовки нормативно-правових актів, розпоряджень та рішень.
3.Перевірка на відповідність законодавству України нормативно-правових актів та інших документів з питань, що належать до його компетенції.
4.Інформування керівництва про необхідність вжиття заходів щодо скасування розпорядчих актів, які були прийняті з порушенням законодавства, або положень, які, у зв'язку із змінами в законодавстві, не відповідають сучасним нормам.
5.Ведення претензійно-позовної роботи, здійснення контролю за її проведенням, аналізування матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, підготовка правових висновків.
6.Розгляд письмових скарг і звернень громадян та  підготовка на них проекти відповідей або відповіді.                  7.Сприяння правильному застосуванню актів законодавства про працю.                                       8.Здійснення роботи, пов’язаної з укладанням договорів, участь у підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпечення майнових прав і законних інтересів управління , погодження (візування ) проектів договорів за наявності погодження керівників структурних підрозділів , здійснення реєстрації та ведення реєстру договорів, що укладаються управлінням.
9.Здійснення підготовки аналітичних та статистичних матеріалів з питань, що належать до компетенції головного спеціаліста - юрисконсульта та надання відповідної інформації правоохоронним та контролюючим органам.
10.Роз’яснення застосування законодавства, надання правової консультації та методичної допомоги з питань, що належать до компетенції управління, а також розгляд звернень громадян, звернень та запитів народних депутатів України тощо.
11.Виконання інших посадових обов'язків, передбачених посадовою інструкцією.
Умови оплати праці
Посадовий оклад – 4900 грн., надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу», надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
1.Копія паспорта громадянина України.
2.Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 до постанови КМУ від 25.03.2016 р. № 246 в редакції постанови КМУ  від 18.08.2017 р. № 648), до якої додається резюме у довільній формі.
3.Письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5.Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
6.Заповнена особова картка встановленого зразка.
7.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному сайті НАЗК).
Документи приймаються до 22 серпня 2019 року включно за адресою: 08400, Київська область, м. Переяслав - Хмельницький,
вул. Богдана Хмельницького ,28.
Додаткові (необов’язкові) документи
Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з   додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування
«30» серпня 2019 року, о 11:00 за адресою:
08400, Київська область, м. Переяслав - Хмельницький,
 вул. Богдана Хмельницького ,28, Переяслав - Хмельницьке УДКСУ Київської області
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Дашковецька Валентина Іванівна, т. (04567) 5-38-00, office.hmeln@kb.treasury.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта
вища, ступінь не нижче молодшого бакалавра або бакалавра юридичного спрямування

2

Досвід роботи
не потребує

3

Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером
Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

2

Ділові якості
Аналітичні здібності, здатність концентруватись на деталях, виваженість, організаторські здібності, оперативність, вміння працювати в команді

3

Особистісні якості
Надійність, чесність, дисциплінованість, оперативність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства
Знання:
1) Конституції України;
2) Закону України «Про державну службу»;
3) Закону України «Про запобігання корупції».
   2
Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
Бюджетний кодекс України; Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 №1040; Закон України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» та інші нормативно-правові акти
3
Інші знання, необхідні для виконання посадових обов'язків
1)знання щодо практичного застосування норм матеріального та процесуального права у сфері цивільних, господарських та адміністративних відносин з питань виконання судових рішень;
2)знання основ ведення обліку та систематизації законодавства;
3)знання основ діловодства та вимог до оформлення документів (в тому числі процесуальних).

 

 

                                       

                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Переяслав - Хмельницького управління  Державної казначейської

служби України Київської області

від «30» липня 2019 р. № 16-о

 

УМОВИ 
проведення конкурсу 

на зайняття посади державної служби (категорія В) 

спеціаліста сектору інформаційних технологій та захисту інформації

Переяслав – Хмельницького управління  Державної казначейської служби України Київської області 

 


Загальні умови

Посадові обов’язки
1.Забезпечення функціонування інформаційно-
 телекомунікаційної системи управління.
2.Забезпечення введення в експлуатацію та обслуговування комп’ютерної техніки, встановлення програмного забезпечення.
3.Здійснення заходів з технічного захисту інформації з обмеженим доступом.
4.Здійснення постійного контролю за станом телекомунікаційних засобів.
5.Контроль за роботою системи, вживання невідкладних заходів щодо поліпшення безпеки її
функціонування та уникнення аварійних ситуацій.
6.Виконання інших посадових обов'язків, передбачених посадовою інструкцією.
Умови оплати праці
Посадовий оклад – 3524 грн., надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу», надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
1.Копія паспорта громадянина України.
2.Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 до постанови КМУ від 25.03.2016 р. № 246 в редакції постанови КМУ від 18.08.2017 р. № 648), до якої додається резюме у довільній формі.
3.Письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5.Заповнена особова картка встановленого зразка.
6.Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
7.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (подається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному сайті НАЗК).
Документи приймаються до 22 серпня 2019 року включно за адресою:. 08400, Київська область, м. Переяслав - Хмельницький,
 вул. Богдана Хмельницького ,28
Додаткові (необов’язкові) документи
Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з  додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування
«30 » серпня 2019 року, о 11:00 за адресою:
08400, Київська область, м. Переяслав - Хмельницький,
 вул. Богдана Хмельницького ,28, Переяслав - Хмельницьке УДКСУ Київської області
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Дашковецька Валентина Іванівна, т. (04567) 5-38-00, office.hmeln@kb.treasury.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта
вища, ступінь не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи
не потребує

3

Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером
Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

2

Ділові якості
Аналітичні здібності, здатність концентруватись на деталях, виваженість, організаторські здібності, оперативність

3

Особистісні якості
Надійність, чесність, дисциплінованість, відповідальність, системність

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства
Знання:
1) Конституції України;
2) Закону України «Про державну службу»;
3) Закону України «Про запобігання корупції».
 2
Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
1. Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»
2. Закон України «Про електронний цифровий підпис»
3. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»
4. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»

 

 

                                       

                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Переяслав - Хмельницького управління  Державної казначейської

служби України Київської області

від «30» липня  2019 р. № 16-о

 

 

УМОВИ 
проведення конкурсу 

на зайняття посади державної служби (категорія В) 

провідного спеціаліста відділу видатків

Переяслав – Хмельницького управління  Державної казначейської служби України Київської області 

 


Загальні умови

Посадові обов’язки
1.Здійснення розрахунково-касового обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів.
2.Здійснення контролю за спрямуванням бюджетних коштів у процесі проведення перевірки відповідності підтвердних первинних документів розпорядників, одержувачів бюджетних коштів бюджетним асигнуванням та вимогам бюджетного законодавства.
3.Реєстрація бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.
4.Формування бази даних взятих на облік бюджетних зобов’язань.
5.Здійснення платежів на підставі платіжних доручень розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.
6.Здійснення операцій по безспірному списанню коштів з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків бюджетних установ і організацій та рахунків інших клієнтів за рішенням, яке прийнято органом державної влади, що відповідно до закону має право на його застосування.
7. Опрацювання мережі установ та організацій та змін до неї, на підставі якої формується база даних для відкриття та ведення рахунків.
8.Виконання інших посадових обов'язків, передбачених посадовою інструкцією.
Умови оплати праці
Посадовий оклад – 3810 грн., надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу», надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
1.Копія паспорта громадянина України.
2.Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 до постанови КМУ від 25.03.2016 р. № 246 в редакції постанови КМУ  від  18.08.2017 р. № 648), до якої додається резюме у довільній формі.
3.Письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5.Заповнена особова картка встановленого зразка.
6.Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
7.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (подається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному сайті НАЗК).
Документи приймаються до 22 серпня 2019 року включно за адресою: 08400, Київська область, м. Переяслав - Хмельницький,
 вул. Богдана Хмельницького ,28
Додаткові (необов’язкові) документи
Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з  додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування
«30 » серпня 2019 року, о 11:00 за адресою:
08400, Київська область, м. Переяслав - Хмельницький,
 вул. Богдана Хмельницького ,28, Переяслав - Хмельницьке УДКСУ Київської області
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Дашковецька Валентина Іванівна, т. (04567) 5-38-00, office.hmeln@kb.treasury.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта
вища, ступінь не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи
не потребує

3

Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером
Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

2

Ділові якості
Аналітичні здібності, здатність концентруватись на деталях, виваженість, організаторські здібності, оперативність

3

Особистісні якості
Надійність, чесність, дисциплінованість, відповідальність, креативність, самостійність

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства
Знання:
1) Конституції України;
2) Закону України «Про державну службу»;
3) Закону України «Про запобігання корупції».
    2
Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
Нормативно правові акти, що регулюють наступні питання: Регламент діяльності органів Державної казначейської служби, організаційно-розпорядчі акти, які стосуються діяльності відділу видатків та інші нормативні документи

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux